Gårdens Historia

Gården ligger i Rickleå, 5 mil norr om Umeå, efter gamla Kustlandsvägen. På vikingatiden fanns här en liten by som hette Bryni, men redan innan 1500-talet hade den blivit en ödeby, troligtvis pga dåliga odlingsförhållanden. Vi har Bryneberget, Brynemyrsjön och Brynemyran. Jag tog den gamla stavningen, Bryni, till stuterinamnet.

I “modernare” tid kallas backen där vi bor för Pötten. Gården var ursprungligen en liten stockstuga som hette Ulla-gården efter en sömmerska. Stugan flyttades hit i början av 30-talet och byggdes på en våning. Östen köpte den -69 och jag kom hit -78. Under den här tiden har vi byggt ut huset och det är ganska stort nu. Jordbruket drev vi då med suggor, kviguppfödning och livdjurshandel.

1983 då vårt 2.a barn föddes, satte vi mjölkor och då slutade jag som avbytare. sedan kom 2 barn till. 2 pojkar och 2 flickor är födda på gården. 1994 köpte vi ett större jordbruk närmare R-fors. Berglunda Gård. Ladugården hade brunnit där ett par år tidigare, så vi byggde en lösdriftsladugård för ca 70 mjölkkor, med mjölkgrop. 2007 tog äldsta pojken över och vi flyttade tillbaka hit och har nu Biffkor, spannmålsodling, vall och skog. Vi samarbetar även med sonen, dessutom har jag jobbat som följeslagare och kokerska och nu jobbar jag i en hästbutik i Robertsfors, Selar.se, som en kompis äger.. De 3 äldsta barnen bor i närheten ,men den yngste jobbar på Livgardet i Stockholm. 4 barnbarn har vi fått. Jag har 6-8 boxar i ladugården+3 små boxar som används när jag skiljer ifrån fölen. Jag tar in mina ponnier på natten vintertid, eftersom vi har både tama och vilda djur som inte bryr sig så mkt om stängsel. Och med årens rätt tycker jag det är skönt att slippa söka djur i skogen om nätterna,många km hemifrån.Dessutom så har björnpop.ökat ordentligt och till om vargbesök runt huset har vi haft. Vi har kall lösdrift för våra biffkor och stora skogs och hagmarker till dem.